JGF.works 


Soviet House
Kaliningrad | RU
2017
Project: Misozhnikov, Kucher, Shvartsbreym
Program: Mixed use
1970-Unfinished